รูปแบบของเสาไฟถนน

รูปแบบของเสาไฟถนน ที่พบเห็นตามเส้นทางการจราจรคือ เสาไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยว และเสาไฟถนนแบบกิ่งคู่ ซึ่งเสาไฟถนนราคาจะแตกต่างกันตามรูปแบบ วัสดุ โดยภายในเสาไฟถนนจะมีช่องไว้สำหรับเก็บสายไฟ ส่วนมากแล้วเสาไฟถนนจะผลิตจากเหล็กและอะลูมิเนียม จึงทำให้มีความคงทนต่อแสงแดด ฝน และแรงสั่นสะเทือน เสาไฟถนนเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้แสงสว่าง มีความสว่างที่เหมาะสมและช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเสาแต่ละแบบจะมีข้อควรคำนึงและวิธีใช้ที่แตกต่างกันไป สำหรับการติดตั้งตำแหน่งเสาไฟถนนของโคมไฟถนน LED จะสามารถแบ่งออกเป็นห้ารูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้

รูปแบบที่หนึ่ง การติดตั้งตำแหน่งเสาไฟถนนของโคมไฟถนน LED จะติดตั้งให้อยู่ในแนวเดียวกัน ในข้างใดข้างหนึ่ง เช่น ติดตั้งเสาไฟถนนกิ่งเดี่ยวที่ด้านขวาของถนนระยะห่างสองเมตร ก็จะติดตั้งแค่ด้านขวา จะไม่มีการนำมาติดตั้งในด้านซ้าย การติดตั้งรูปแบบนี้มักพบเห็นตามถนนในต่างจังหวัด ซึ่งจะมีที่แคบจึงจำเป็นต้องติดตั้งเสาไฟถนนแค่เพียงด้านเดียว
รูปแบบที่สอง การติดตั้งตำแหน่งเสาไฟถนนของโคมไฟถนน LED จะติดตั้งให้อยู่สลับตำแหน่งกันของสองข้างถนน คล้ายรูปฟันปลา การติดตั้งแบบนี้จะช่วยลดต้นทุนและช่วยกระจายความสว่างของโคมไฟถนน LED
รูปแบบที่สาม การติดตั้งตำแหน่งเสาไฟถนนของโคมไฟถนน LED จะติดตั้งให้อยู่ในแนวตรงข้ามกันของสองข้างถนน การติดตั้งในรูปแบบนี้จะทำให้เกิดการกระจายความสว่างอย่างทั่วถึง มักพบเห็นตามเส้นทางหลวง และเส้นทางการจราจรต่างๆในกรุงเทพมหานคร
รูปแบบที่สี่ การติดตั้งตำแหน่งเสาไฟถนนของโคมไฟถนน LED จะติดตั้งให้อยู่บริเวณเกาะกลาง โดยการติดตั้งแบบนี้จะต้องใช้เสาไฟถนนแบบกิ่งคู่ในการติดตั้ง เนื่องจากอยู่ตรงเกาะกลาง การติดตั้งเสาไฟถนนในรูปแบบนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วยทำให้ท้องถนนมีความสวยงาม ไม่มีเสาไฟในจำนวนที่มากเกินไป เหมาะสำหรับถนนที่มีพื้นที่แคบหรือพื้นที่จำกัด
รูปแบบที่ห้า การติดตั้งตำแหน่งเสาไฟถนนของโคมไฟถนน LED จะติดตั้งให้อยู่บริเวณเกาะกลาง โดยการติดตั้งแบบนี้จะใช้เสาไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยวในการติดตั้ง คือจะใช้เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยวสองต้นในการติดตั้ง ด้านหนึ่งจะหันไปทางซ้าย อีกด้านจะหันไปทางขวา ซึ่งมีลักษณะคล้ายการติดตั้งเสาไฟถนนราคาแบบกิ่งคู่จะถูกกว่าเสาไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยว ดังนั้นคนจึงไม่นิยมติดตั้งแบบนี้เพราะเปลืองพลังงาน และเปลืองจำนวนเสาไฟถนน รวมถึงเปลืองต้นทุนในการผลิต