คุณสมบัติของเครื่องต๊าปเกลียว

  • ราคาประหยัด การใช้งานเครื่องต๊าปเกลียวร่วมกันกับเครื่อง Machining center จะช่วยให้ Machining Center ทํางานได้มากโดยยกงานต๊าปเกลียวมาให้เครื่องนี้ทําแทน จะทําให้ได้งานมากขึ้น และผู้ปฏิบัติงานทํางานได้เต็มที่ เป็ นการใช้เวลาว่างที่รอเครื่องจักรทํางานให้เกิดประโยชน์
  • ประสิทธิภาพสูง มีระบบเปลี่ยนดอกต๊าปได้เร็ว (Quick Change System) ตู้คอนโทรล สามารถปรับรอบมอเตอร์ให้เหมาะกับขนาดต๊าปได้
  • ความเที่ยงตรงสูง มีรุ่นให้เลือกมากเพื่อให้เหมาะกับงาน หัวจับต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วและกําหนดระยะลึกได้จึงได้งานที่เที่ยงตรงกว่า

เครื่องต๊าปเกลียววัสดุบางประเภทที่มีความแข็งและทํางานยาก เช่น เหล็กชุบแข็ง เหล็กที่ผสมนิเกิ้ลสูง ไทนาเนียม สเตนเลส ฯลฯ เมื่อกด 8 AUTO เพื่อทํางานแบบอัตโนมัติแล้วควรตั้งค่าฟังก์ชั่น 3 – 6 ให้เหมาะสมกับวัสดุด้วยและกด 2 FRPเพื่อตั้งค่าความสัมพันธ์ของการหมุนเข้าและถอยออกเหมาะกันด้วยโดยตั้งค่าได้ตั้งแต่1-0 ถึง 1-9 แล้วจึงกด 7 OK เพื่อยืนยันและเก็บค่าไว้

การดูแลรักษาเพื่อให้เครื่องต๊าปเกลียวมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวการดูแลรักษาเป็ นเรื่องสําคัญ เครื่องที่ใช้งานหนักและเป็นเวลานานต่อเนื่อง ต้องการการดูแลรักษามากขึ้นด้วยการเก็บไว้ในที่แห้งและสะอาด ปราศจากความชื้นและความร้อนสูงการใช้น้ำมันหล่อลื่นและทาน้ำมันกันสนิทตามสมควรจะช่วยให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ยาวนาน